Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

silahlı özel güvenlik

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Silahlı özel güvenlik; işyerini, değerli varlıklarını ve personelini koruyan profesyonel bir çalışandır. Silahlı özel güvenliğin temel amacı, çeşitli tehlikeleri önleyerek sorumlu olduğu varlıkların güvenliğini sağlamaktır.

Silahlı özel güvenlik personeli, güvenlik şirketleri veya kurumsal güvenlik departmanları ile doğrudan işbirliği yapar. Çalışma koşulları, koruma talep eden kişi veya kuruluşa göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle silahlı bir güvenlik görevlisi gece gündüz çalışabilir. Silahlı güvenlik personeli zaman zaman mesleklerinin gereği olan tehlikeli durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle silahlı güvenlik görevlisi olmak istiyorsanız, çalışma koşulları ve mesleki gereklilikler hakkında daha fazla bilgi edinmelisiniz.

silahlı özel güvenlik

Silahlı özel güvenlik görevlileri ne iş yapar? Görevleri nelerdir?

Silahlı güvenliğin en temel görevi kişi ve kurumların güvenliğini sağlamaktır. Korumaktan sorumlu olduğu kişi, kurum ve varlıkların güvenliğini sağlamak sektörün en temel amacıdır.

  • Güvenliklerini sağlayabilecek kişi veya alanlardan gelebilecek tehditlere karşı önlem alır,
  • Tehdit edildiğinde saldırganın suç işlemesini engellemeye çalışır,
  • Saldırgana karşı bir caydırıcılık yoksa doğrudan müdahale edip saldırganı yakalar,
  • Suça konu olabilecek delilleri kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere muhafaza eder ve sunar,
  • Suçlular ortaya çıktığında, suç mahallini araştırmak için kolluk kuvvetlerine yardımcı olur.

Silahlı güvenlik görevlisi olmanın şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine göre lise veya üniversite mezunu iseniz silahlı güvenlik personelinin sertifika eğitimlerine katılabilirsiniz. Başvurmak için en az 21 yaşında olmalısınız. Ayrıca silahlı güvenlik görevlisi olmak için sabıka kaydınızın olmaması gerekir. Tam teşekküllü devlet hastanesinden “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibareli sağlık raporu almanız gerekmektedir.

Silahlı Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için Emniyet Genel Müdürlüğünün açtığı sınavlara girmeniz gerekir. Bu sınavlara hazırlanmak için özel güvenlik kurslarına gidebilirsiniz. Kursların verdiği eğitim kapsamında alacağınız derslerden bazıları şunlardır: Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Güvenlik Tedbirleri, Etkili İletişim, Temel İlk Yardım, Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma, Yangın Eğitimi, Güvenlik Sistem ve Cihazları, Genel Kollukla İlişkiler, Uyuşturucu Madde Bilgisi, Silah Bilgisi ve Atış.

Silahlı Özel Güvenlik eğitim başvurusu yapmak için tıklayınız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir